-->

Ekumeniska Centret

Ekumeniska Centret är en mötesplats för en rad organisationer och samfund. Vi finns tillsammans på en gemensam adress vid Alviks torg/Bromma i Stockholm. Vi har ca 250 arbetsplatser på Ekumeniska Centret. För att administrera och sköta servicefunktionerna i centret har en ideell förening bildats med namnet Ekumeniska Centret.